Om föreningen

DET HÄR ÄR

FÖRENINGEN NYMUS

Föreningen Nymus grundades 1983 av tonsättaren Olov Franzén.

I 40 år har föreningen presenterat nutida konstmusik framförd av landets bästa interpreter till Härnösands konsertpublik.

Föreningen har alltid uppmuntrat ungdomar att ta del av den nya musiken. Sedan 1986 inkluderar föreningens årliga konsertutbud minst en konsert med ny musik komponerad av Härnösands egna unga tonsättare.

Under de senaste åren har föreningen i samarbete med andra samarbetspartner kraftigt utökat antalet konserttillfällen. Föreningen har ingen fast scen utan hyr lämpliga lokaler efter behoven för varje evenemang som föreningen anordnar.

Föreningen är medlem i RANK, Riksförbundet Arrangörer av Nutida Musik, och får ekonomiskt stöd från Kulturrådet, Härnösands kommun, Musik Västernorrland samt Härnösands folkhögskola.

Föreningen arbetar för jämställdhet i samhället med respekt för allas lika värde och ombesörjer att de lokaler vi nyttjar är lättillgängliga och handikappanpassade.

FÖRENINGENS

STYRELSE

Ordförande:

Björn Eriksson

Vice ordförande:

Daniel Nilsson

Sekreterare:

Lars Göran Spång

Kassör:

Anders Englund

Firmatecknare:

Björn Eriksson

Anders Englund

Ledamöter:

Jörgen Häll

Martin Welander

Tove Nowén

Suppleanter:

Robin Lilja

David Saulesco

Peter Lyne

Rolf Lundholm